Các Vua 2 – Chương 2

VI. TRUYỆN ÔNG Ê-LI-SA

1. NHỮNG BƯỚC ĐẦU

Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế.

*1Vào thời ĐỨC CHÚA đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa : “Xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đến Bết Ên.” Nhưng ông Ê-li-sa thưa : “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy !” Rồi các ông đi xuống Bết Ên. 3Các anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Ê-li-sa và nói : “Ông có biết không, hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông ?” Ông nói : “Tôi cũng biết chứ, im đi !” 4Ông Ê-li-a bảo ông : “Này Ê-li-sa, xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đi Giê-ri-khô.” Nhưng ông Ê-li-sa thưa : “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy !” Và các ông đã đến Giê-ri-khô. 5Các anh em ngôn sứ ở Giê-ri-khô đến gần ông Ê-li-sa và nói : “Ông có biết không, hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ đem thầy của ông lên cao, ngay trên đầu ông ?” Ông nói : “Tôi cũng biết chứ, im đi !” 6Ông Ê-li-a bảo : “Xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đến sông Gio-đan.” Nhưng ông thưa : “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy !” Rồi cả hai ông cùng đi.

7Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan. 8Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân.

9Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa : “Anh cứ xin đi : thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh ?” Ông Ê-li-sa nói : “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy !” 10Ông Ê-li-a đáp : “Anh xin một điều khó đấy ! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế ; bằng không, thì không được.” 11Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc. 12Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên : “Cha ơi ! Cha ơi ! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en !” Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. 13Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.

14Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu ?” Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua. 15Các anh em ngôn sứ Giê-ri-khô thấy ông ở đằng xa thì nói : “Thần khí của ông Ê-li-a đã ngự xuống trên ông Ê-li-sa.” Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông. 16Họ thưa ông : “Tại đây có năm mươi người dũng cảm đang ở với các tôi tớ ngài. Xin cho phép họ đi tìm thầy của ngài. Biết đâu thần khí của ĐỨC CHÚA đã chẳng đem người đi, rồi thả xuống một ngọn núi hay một thung lũng nào đó” ; nhưng ông nói : “Đừng sai ai đi cả !” 17Họ cứ một mực nài ép ông, nên ông bảo : “Thì cứ sai đi !” Họ sai năm mươi người đi kiếm suốt ba ngày, nhưng không tìm thấy ông Ê-li-a. 18Họ trở về với ông. Ông đang ở Giê-ri-khô, ông nói với họ : “Tôi đã chẳng bảo các anh là đừng đi đó sao ?”

Hai phép lạ của ông Ê-li-sa

*19Người trong thành nói với ông Ê-li-sa : “Như ngài thấy đó, địa thế của thành thì tốt, nhưng nước thì độc và xứ sở bị nạn vô sinh.” 20Ông Ê-li-sa bảo : “Lấy cho tôi một cái tô mới và bỏ muối vào đó.” Họ đi lấy cho ông. 21Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống và nói : “ĐỨC CHÚA phán thế này : Ta làm cho nước hoá lành, và nước này sẽ không còn gây chết chóc và nạn vô sinh nữa.” 22Và nước hoá lành cho đến ngày nay, theo lời ông Ê-li-sa đã nói.

23Ông rời nơi đó lên Bết Ên. Và khi ông đi lên, thì dọc đường có những trẻ con từ thành đi ra, chúng nhạo ông và nói : “Lên đi, ông hói đầu ơi ! Lên đi, ông hói đầu ơi !” 24Ông quay lại, và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh ĐỨC CHÚA. Bấy giờ, có hai con gấu từ trong rừng đi ra và xé xác bốn mươi hai đứa trẻ. 25Từ nơi đó, ông đi tới núi Các-men, rồi trở lại Sa-ma-ri.

🌸 🌸 🌸

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ